Snížení váhy a tělesná aktivita

Pokud máte nadváhu, měli byste vědět, že snížení hmotnosti může pomoci snížit hladinu cholesterolu, a tím i riziko srdečních chorob. Chcete vědět, proč je pro kontrolu hladiny cholesterolu důležité zhubnout a udržovat aktivní životní styl? Jste na správném místě! Tento článek pojednává o vlivu obezity a sedavého způsobu života na zdraví člověka a o tom, jak je změna životního stylu klíčová pro snížení hladiny cholesterolu.

Dlouhodobě vysoká hladina cholesterolu je spojena s rizikem kardiovaskulárních onemocnění, jejichž výskyt se zvyšuje. Snížení hladiny cholesterolu je zlatým standardem prevence kardiovaskulárních onemocnění.1 Obezita je důležitým rizikovým faktorem pro různá chronická onemocnění, jako je cukrovka, hypertenze, dyslipidemie nebo kardiovaskulární onemocnění.2

Co tedy můžete dělat s vysokým cholesterolem?

Dobrou zprávou je, že fyzická aktivita a snížení hmotnosti mohou pomoci kontrolovat hladinu cholesterolu, a tím snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění.1,2

Před pochopením vlivu životního stylu a hmotnosti na hladinu cholesterolu je nezbytné porozumět různým formám cholesterolu a jejich vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním.

LDL cholesterol a triglyceridy jsou nezdravé typy tuku a jsou rizikové z hlediska kardiovaskulárních onemocnění. Naopak HDL cholesterol snižuje riziko srdečních onemocnění.1

Přečtěte si více o těchto typech cholesterolu.

Vliv tělesné hmotnosti na hladinu cholesterolu

Index tělesné hmotnosti (BMI, z ang. body mass index) je nástroj, který měří tělesnou hmotnost v poměru k výšce. BMI 25 kg/m2 – 30 kg/m2 se považuje za nadváhu, zatímco BMI nad 30 kg/m2 se považuje za obezitu. Obezita je spojena se zvýšenou hladinou triglyceridů a LDL cholesterolu a nízkou hladinou HDL cholesterolu. Kromě toho může obezita zvyšovat riziko dalších onemocnění, jako je cukrovka a hypertenze. Všechny tyto faktory dohromady mohou zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění.2 Kromě BMI je ukazatelem zdravotních potíží souvisejících s obezitou také rozložení tělesného tuku. Centrální obezita se zvýšeným obvodem pasu a BMI je spojena s kardiovaskulárními komplikacemi a vysokou hladinou cholesterolu.2

Buďte aktivní

Ptáte se, jak zhubnout? Nebo jak rychle zhubnout? Odpovědí je cvičení.

Pokud máte vysokou hladinu cholesterolu, cvičení pozitivně ovlivní vaši fyzickou kondici a také pomůže snížit hladinu cholesterolu.1

Sedavý způsob života je spojen s vysokou hladinou cholesterolu. Za sedavý způsob života se považuje každé chování, které zahrnuje energetický výdej nižší než 1,5 metabolických ekvivalentních jednotek (MET, z angl. metabolic equivalent of task). Mezi běžné sedavé činnosti patří sezení a ležení.3 Aktivní životní styl vám může pomoci v boji proti dyslipidémii (zvýšené množství tuků v krvi). Dva hlavní typy cvičení jsou aerobní cvičení a silový trénink.11

Aerobní cvičení

Obrázek č. 1: Aerobní cvičení

 

Aerobní cvičení zahrnují kardiorespirační vytrvalostní cvičení, jako je běh, jogging a jízda na kole (obrázek č. 1). Aerobní cvičení v délce 150 minut týdně (tři dny v týdnu, přičemž každé cvičení trvá 50 až 60 minut) po dobu 12 a více týdnů zlepšuje hladinu HDL cholesterolu a snižuje hladinu triglyceridů a LDL cholesterolu. Aerobní cvičení má ve srovnání s jinými středně náročnými fyzickými aktivitami trvalejší vliv na hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů.1

Silové cvičení

Silový trénink zahrnuje posilování svalů pomocí tělesné hmotnosti nebo vnějšího odporu a cviky na zatížení všech hlavních svalů těla, jako jsou nohy, paže, hrudník a dolní část zad. Mezi běžné silové cviky patří (obrázek č. 2)1,4

 • bicepsový zdvih
 • tlak činkou ve stoji
 • posílení tricepsu
 • tlak nohama
 • tlak s činkou na lavičce
 • tah pro posílení širokého svalu zádového

Obrázek č. 2: Silové cvičení

Tato cvičení lze provádět třikrát týdně, přičemž každé sezení trvá 45-50 minut. Cvičení střední i vysoké intenzity pomáhá snižovat hladinu LDL a celkového cholesterolu. Hladinu HDL cholesterolu však zvyšuje pouze vysoce intenzivní cvičení.1

Váš lékař vám může doporučit 30 minut jakéhokoli druhu cvičení denně po dobu 4-5 dní v týdnu, abyste zlepšili hladinu cholesterolu.5 Aktivní životní styl navíc pomáhá při léčbě hypertenze a cukrovky. Cvičení spolu se změnou stravy pomáhá účinně hubnout a je nezbytné pro udržení snížené hmotnosti.5

Před zahájením jakékoli formy cvičení se poraďte se svým lékařem.

Přečtěte si o dalších úpravách životního stylu pro snížení hladiny cholesterolu. Chcete vědět, jak se vzdát alkoholu? Zde získáte pomoc.

ZDROJE

 1. Mann S, Beedie C, Jimenez A. Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: Review, synthesis and recommendations. Sports Med. 2014;44(2):211–221.
 2. Loprinzi PD, Addoh O. The association of physical activity and cholesterol concentrations across different combinations of central adiposity and body mass index. Health Promot Perspect. 2016;6(3):128–136.
 3. Crichton GE, Alkerwi A. Physical activity, sedentary behavior time and lipid levels in the Observation of Cardiovascular Risk Factors in Luxembourg study. Lipids Health Dis. 2015;14:87.
 4. Prabhakaran B, Dowling EA, Branch JD, et al. Effect of 14 weeks of resistance training on lipid profile and body fat percentage in premenopausal women. Br J Sports Med. 1999;33(3):190–195.
 5. Mannu GS, Zaman MJ, Gupta A, et al. Evidence of lifestyle modification in the management of hypercholesterolemia. Curr Cardiol Rev. 2013;9(1):2–14.

Vysoká hladina cholesterolu

Vysoká hladina LDL cholesterolu může způsobovat onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a srdeční poruchy.

Přečtěte si více

Zdravé stravování

Zdravá výživa je klíčovým prvkem pro udržení zdraví, zejména při vysoké hladině cholesterolu. Přečtěte si více o zdravém stravování.

Přečtěte si více