Alkohol a cholesterol

Dlouhodobé pití alkoholu má nepříznivý vliv na hladinu tuků v krvi a zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Máte otázky typu "Má alkohol vliv na hladinu cholesterolu?". Další informace o vlivu alkoholu na hladinu tuků v krvi a o tom, jak můžete jeho konzumaci kontrolovat, najdete v tomto článku.

Jako krevní tuky se označují lipidy přítomné v krevním oběhu. Rozlišujeme především cholesterol a triglyceridy. Vliv alkoholu na hladinu krevních tuků není jednoznačný. Zatímco je bezpečně prokázáno, že alkohol zvyšuje hladinu triglyceridů, jeho vliv na hladinu cholesterolu zůstává nejasný. Některé studie dospěly k závěru, že alkohol hladinu cholesterolu zvyšuje, výsledky jiných studií to nepotvrzují. (1,2)

Z hlediska prevence srdečních onemocněních je však nutné doporučit omezení konzumace alkoholu. Důležitost tohoto doporučení pak nabývá na významu zejména u pacientů s již zvýšenou hladinou triglyceridů. (2,3)

Důležitým faktorem je samozřejmě množství konzumovaného alkoholu. U malého množství alkoholu můžeme sice spekulovat o pozitivním vlivu na lidské zdraví (např. zvýšení hladiny "hodného" cholesterolu nebo prevence vysokého krevního tlaku), s jistotou to ale nevíme. Škodlivost nadměrného množství alkoholu je však prokázána opakovaně. (1)

Nadměrná konzumace alkoholu je také spojena například s vysokým krevním tlakem, přibýváním na váze, zánětem slinivky břišní, cirhózou jater a depresemi. (4)

Seznamte se s dalšími opatřeními v oblasti životního stylu, jako je zanechání kouření a změna stravování.

lifestyle_changes_giving_up_alcoho_new

Jaké množství alkoholu je bezpečné?

Doporučení Evropské kardiologické společnosti/Evropské společnosti pro aterosklerózu doporučují umírněnou konzumaci alkoholu, která u mužů i žen činí maximálně 100 g/týden (10 jednotek).3

Tento limit je stejný pro muže i ženy. Konzumace alkoholu nad tuto hranici snižuje délku života.2

Kolik je jedna jednotka alkoholu?

Jedna jednotka alkoholu je pro různé druhy alkoholu různá. Zde je seznam několika druhů alkoholu a jejich množství v jednotlivých jednotkách:3,4

 • 218 ml standardního 4,5 % cideru
 • 76 ml standardního 13 % vína
 • 25 ml standardní 40 % whisky
 • 250 ml standardního 4% piva (10stupňové pivo)

Jak můžete snížit příjem alkoholu?

Chcete-li snížit příjem alkoholu, můžete zkusit následující:5

 • pít alkohol pouze při jídle
 • střídání alkoholu s jinými nápoji, například studenými nápoji,
 • alkohol pít pomalu,
 • zajistit, abyste nápoj pili delší dobu, a to přidáním doplňkových nápojů, jako je voda, limonády a džusy,
 • vždy si zkontrolovat procento alkoholu v nápoji a případně ho nahradit nápoji s nižším procentem alkoholu,
 • dát pozor na velké sklenice.

ZDROJE

 1. Minzer S et al. The effect of alcohol on cardiovascular risk factors: Is there new information? Nutrients 2020 Mar 27; 12(4): 912.
 2. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management ofdyslipidaemias: Lipid modifi cation to reduce cardiovascular risk: The Task Force for themanagement of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) andEuropean Atherosclerosis Society (EAS), Eur Heart J. 2019; pii: ehz455.
 3. European Heart Journal. ESC/EAS Guidlines on cardiovascular disease prevention inclinical practice. Available at: https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713 Accessed on: 28 March2023.
 4. Rehm J. The risks associated with alcohol use and alcoholism. Alcohol Res Health. 2011;34(2):135–143.
 5. Heart UK. Alcohol. Available at: https://www.heartuk.org.uk/low-cholesterol-foods/alcohol. Accessed on: 28 March 2023.

Co způsobuje vysokou hladinu cholesterolu

Hladinu cholesterolu mohou ovlivňovat různé faktory, například životní styl a zdravotní stav.

Přečtěte si více

Vysoký cholesterol a kardiovaskulární onemocnění

Vysoká hladina LDL cholesterolu může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Přečtěte si více