Mohou být hladiny cholesterolu příliš nízké?

Odpověď na otázku zní “ano”. Možná si myslíte, že je to dobře, že? Ale není. Pro zdravé fungování organismu je nezbytné udržovat hladinu cholesterolu v normě. Každý ví, že vysoká hladina cholesterolu je škodlivá. Věděli jste ale, že nízká hladina cholesterolu může být také škodlivá? Přečtěte si další informace o příčinách nízké hladiny cholesterolu a jejích příznacích.

Cholesterol je fyziologicky přítomen ve všech lidských tkáních, v krvi a ve žluči. Hraje důležitou roli v našich každodenních činnostech a je důležitou součástí našich buněk. Vysoká hladina cholesterolu je však zdraví škodlivá, protože zvyšuje riziko srdečních onemocnění. Nízká hladina cholesterolu je však také škodlivá. Naše tělo potřebuje pro svou funkci správnou hladinu cholesterolu a jeho nedostatek může způsobovat specifické příznaky. Příliš nízké hladiny HDL nebo LDL cholesterolu mohou být škodlivé.2-4 Podívejme se nyní na oba tyto stavy.

Nízké hladiny LDL cholesterolu

Správná hladina LDL cholesterolu u zdravých lidí by měla být pod 130 mg/dl (3,4 mmol/l)1

Příčiny příliš nízké hladiny LDL cholesterolu

Příčiny příliš nízké hladiny LDL cholesterolu se dělí na dvě kategorie: primární a sekundární příčiny.

Primární příčiny:2

 • Familiární hypobetalipoproteinemie (FBHL): Jedná se o genetické onemocnění, které se dědí v rodině. Vede ke zvýšenému ukládání tuků v játrech a zvýšené hladině jaterních enzymů. Může se projevit jako NAFDL (nealkoholové postižení jater při steatóze) nebo vést k závažnějšímu stavu NASH (nealkoholické steatohepatitidě), který je spojen i se zánětem jater.
 • Mutace genu proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9): tento stav může způsobit snížení hladiny LDL cholesterolu o 30-70% a není spojen s žádnými příznaky.
 • Familiární kombinovaná hypolipidemie: osoby s tímto onemocněním mají zvýšené štěpení HDL a VLDL a nízké hladiny LDL a HDL cholesterolu v krvi. Tento stav může vyvolat významné postižení jaterních funkcí.
 • Abetalipoproteinémie (ABL): jedná se o vzácné dědičné onemocnění. Tento stav může způsobit až nedetekovatelnou hladinu LDL cholesterolu v krvi. Nejčastějším projevem bývá opět steatóza (ztučnění) jater.

Sekundární příčiny:3

 • poruchy způsobující malabsorpci tuků ze střeva, jako je chronická pankreatitida,
 • závažné poruchy jater,
 • zvýšená činnost štítné žlázy,
 • podvýživa.

Nízké hladiny HDL cholesterolu

Nízká hladina HDL cholesterolu je velmi častou abnormalitou lipidů a je jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.4
Správná hladina HDL cholesterolu je definovaná jako hladina nad 40 mg/dl (1 mmol/l) u mužů a nad 50 mg/dl (1,3 mmol/l) u žen.

Příčiny příliš nízké hladiny HDL cholesterolu

Příčiny příliš nízké hladiny LDL cholesterolu se dělí na dvě kategorie: primární a sekundární příčiny.

Primární příčiny:4

 • Nedostatek apolipoproteinu A-I nebo strukturální mutace: tento stav vede k nízké hladině HDL cholesterolu. U osob s tímto onemocněním může dojít k zakalení rohovky nebo k ukládání tuku pod kůží.
 • Nedostatek lecitin-cholesterol acyltransferázy: kdo trpí tímto onemocněním, má nízkou hladinu HDL cholesterolu a může mít příznaky, jako je zakalení rohovky, anémie nebo trpět progredujícím poškozením ledvin.

Sekundární příčiny:

 • Anabolické steroidy
 • Některé léky užívané na léčbu diabetu (thiazolidindiony)
 • Některé léky na snížení hladiny cholesterolu (fibráty)
 • Nádorové onemocnění

Léčba nízkých hladin HDL cholesterolu ze sekundárních příčin spočívá v zastavení užívání příslušného léku nebo léčbě základního onemocnění.4

Příznaky nízké hladiny HDL cholesterolu

Mezi příznaky nízké hladiny HDL cholesterolu patří (obrázek č. 2):4

Obrázek č. 2: Příznaky nízké hladiny HDL cholesterolu

 • zákal rohovky,
 • ukládání tuku pod kůží (kožní xantomy),
 • ztráta bílkovin v moči.

ZDROJE

 1. InformedHealth.org. High cholesterol: Overview. 2013. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279318/. Accessed on: 28 March 2023.
 2. Welty FK. Hypobetalipoproteinemia and abetalipoproteinemia. Curr Opin Lipidol. 2014;25(3):161–168.
 3. Schonfeld G. Familial hypobetalipoproteinemia: A review. Available at: http://www.jlr.org/content/44/5/878.long. Accessed on: 28 March 2023.
 4. Rader DJ, deGoma EM. Approach to the patient with extremely low HDL-cholesterol. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(10):3399–3407.

Změny životního stylu

Změna jídelníčku a více pohybu v kombinaci s doplňkem stravy mohou společně přispět k udržení správné hladiny cholesterolu.

Přečtěte si více

Dobrý a špatný cholesterol

Cholesterol vázaný na částice které ho přenášejí z krve do jater, vázaný na částice nazývá dobrý cholesterol. Cholesterol vázaný na lipoproteiny o nízké hustotě se hromadí ve výstelce cév a je známý jako špatný cholesterol.

Přečtěte si více