Vysoká hladina cholesterolu a kardiovaskulární onemocnění

Vysoké hladiny LDL cholesterolu v krvi zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění (KVO), jako je infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Snížení hladiny cholesterolu může chránit vaše srdce a být prospěšné pro vaše celkové zdraví.

Při vysoké hladině cholesterolu v těle je vysoká pravděpodobnost vzniku KVO. Kardiovaskulární onemocnění je souhrnný pojem, který se používá pro všechny stavy postihující srdce a oběhový systém. Mezi kardiovaskulární onemocnění patří například cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční a onemocnění periferních tepen.1

Vzájemná souvislost mezi cholesterolem a kardiovaskulárními onemocněními

Vzájemná souvislost mezi cholesterolem a srdečními chorobami

Když se hladina LDL cholesterolu v krvi zvýší, nadbytečný LDL cholesterol se usazuje na vnitřních stěnách tepen. Tepny jsou cévy, které přivádějí krev ze srdce do ostatních částí těla. Proces hromadění cholesterolu v cévách se nazývá ateroskleróza a tukové usazeniny se nazývají plaky.2

Udělejte si představu o tom, co je to cholesterol.

Nahromaděný plak způsobuje zúžení tepen, které následně omezuje normální průtok krve. Časem se tyto tepny ucpou. Zúžené nebo ucpané tepny mohou bránit efektivnímu přísunu kyslíku do srdce, mozku a dalších orgánů. Nedostatek kyslíku vede k poškození tkáně postiženého orgánu. V některých případech může dojít i k prasknutí cholesterolového plaku a vzniku sraženin, které jsou pak neseny krevním řečištěm a mohou ucpat i jinou tepnu než tu, ve které vznikly. V závislosti na umístění krevní sraženiny rozlišujeme následující KVO:2

 • Pokud krevní sraženina ucpe cévu, která zásobuje srdce krví, jde o infarkt myokardu.
 • Pokud krevní sraženina zablokuje cévy přivádějící krev do mozku, může způsobuje cévní mozkovou příhodu.
 • Pokud krevní sraženina zablokuje cévu, která zásobuje krví ruce nebo nohy, může způsobit další problémy s krevním oběhem. Jedná se o tzv. onemocnění periferních tepen.

Jaké jsou rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění?

Rizikové faktory jsou faktory, které zvyšují pravděpodobnost, že onemocnění postihne daného člověka.

Modifikovatelné rizikové faktory lze změnit úpravou životního stylu nebo medikací. Následují některé modifikovatelné rizikové faktory KVO:2

 • vysoké hladiny LDL cholesterolu v krvi
 • nízké hladiny HDL cholesterolu
 • vysoké hladiny triglyceridů,
 • diabetes mellitus: vysoká hladina glukózy při diabetu mellitu může poškozovat stěny tepen a usnadňovat ukládání plaku. Pokud se v srdečních tepnách objeví tukové usazeniny, mohou způsobit onemocnění srdce a infarkt myokardu. Pochopte vzájemný vztah mezi cholesterolem a cukrovkou.
 • vysoký krevní tlak
 • obezita
 • nezdravé stravovací návyky: Konzumace stravy s vysokým obsahem nasycených a trans-tuků
 • sedavý životní styl a nedostatek pohybu
 • kouření a nadměrná konzumace alkoholu

Mezi nemodifikovatelné rizikové faktory KVO patří:

 • věk: zjistilo se, že hladiny cholesterolu přibývajícím věkem stoupají,2
 • pohlaví: do věku 50 let je riziko KVO u žen mnohem nižší než u mužů. U žen po menopauze se předpokládá zvýšené riziko vzniku KVO. Výzkum také naznačuje, že rizikové faktory KVO mohou působit na muže a ženy odlišně. Například diabetes a kouření zvyšují riziko KVO více u žen než u mužů,2,3
 • genetika: výzkum identifikoval několik genů souvisejících s KVO,4
 • rodinná anamnéza: sourozenci pacientů s KVO a potomci rodičů s KVO jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku KVO,5
 • etnická příslušnost: Důkazy naznačují, že existují etnické rozdíly v nemocnosti a úmrtnosti na KVO. Podle výzkumu provedeného ve Velké Británii je například u obyvatel Jižní Asie riziko KVO vyšší než u bělochů evropského původu, zatímco u obyvatel afrokaribského původu je riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) nižší, ale riziko cévní možkové příhody vyšší.6

Více informací o tom, které změny životního stylu mohou pomoct snížit hladinu cholesterolu.

ZDROJE

 1. Stewart J, Manmathan G, Wilkinson P. Primary prevention of cardiovascular disease: A review of contemporary guidance and literature. JRSM Cardiovasc Dis. 2017;6:2048004016687211.
 2. Lopez EO, Jan A. 2019. Cardiovascular Disease. StatPearls Publishing. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535419/. Accessed on: 08 November 2019.
 3. Zhao D, Guallar E, Ouyang P, et al. Endogenous sex hormones and incident cardiovascular disease in post-menopausal women. J Am Coll Cardiol. 2018;71(22):2555–2566.
 4. Abbate R, Sticchi E, Fatini C. Genetics of cardiovascular disease. Clin Cases Miner Bone Metab. 2008;5(1):63–66.
 5. Kolber MR, Scrimshaw C. Family history of cardiovascular disease. Can Fam Physician. 2014;60(11):1016.
 6. Tillin T, Hughes AD, Whincup P, et al. Ethnicity and prediction of cardiovascular disease: Performance of QRISK2 and Framingham scores in a U.K. tri-ethnic prospective cohort study (SABRE--Southall And Brent REvisited). Heart. 2014;100(1):60–67.

Změny životního stylu

Změna jídelníčku a více pohybu v kombinaci s doplňkem stravy mohou společně přispět k udržení správné hladiny cholesterolu.

Přečtěte si více

Co způsobuje vysokou hladinu cholesterolu

Hladinu cholesterolu mohou ovlivňovat různé faktory, například životní styl a zdravotní stav.

Přečtěte si více