Dobrý a špatný cholesterol

Cholesterol je pro tělo nezbytný k produkci některých hormonů a vitaminu D.1 Proč je tedy cholesterol dobrý nebo špatný? Cholesterol, který vás chrání před srdečními poruchami, se označuje jako dobrý cholesterol, zatímco cholesterol, který zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, se označuje jako cholesterol špatný.

Obrázek č. 1: Dobrý a špatný cholesterol.3,4

Cholesterol hraje významnou roli v řadě tělesných procesů. Je nenahraditelný při stavbě buněčných membrán a nezbytný pro tvorbu vitamínu D, některých hormonů a také pro zpracování tuků v těle. Protože se cholesterol nemůže mísit s krví, je zabalen do lipoproteinů, které mu umožňují pohyb krví do buněk, kde je potřebný. Existují dva hlavní typy lipoproteinů: lipoproteiny s nízkou hustotou a lipoproteiny s vysokou hustotou.2 Podle úlohy, kterou hrají, a obsahu cholesterolu je lze označit jako špatný cholesterol a dobrý cholesterol (obrázek 1).3,4

Než se začneme podrobně zabývat typy cholesterolu, měli byste vědět, že játra jsou centrem produkce, skladování a transportu cholesterolu. V případě nedostatku cholesterolu jej mohou játra začít produkovat. Přebytečný cholesterol putuje do jater, odkud se vylučuje žlučí do střev. Nyní se seznámíme s metabolismem cholesterolu.3

Špatný cholesterol

Lipoproteiny o nízké hustotě jsou bohaté na cholesterol a přenášejí cholesterol z jater do buněk těla. Jak k tomu dochází?

Lipidy z potravy (cholesterol a triglyceridy) jsou látky nerozpustné ve vodě. Aby je tělo mohlo vstřebat a transportovat krví, musí z nich vytvořit tzv. lipoproteinové částice. Takových částic si tělo vytváří několik druhů. Chylomikrony zajišťují vstřebávání tuků ve střevech. VLDL částice vznikají v játrech a transportují mastné kyseliny do svalů a tukové tkáně. Jejich štěpením vznikají LDL částice, které zajišťují transport cholesterolu k buňkám těla. Pokud jich je hodně, cholesterol se ukládá do cév. Posledním typem jsou HDL vznikající v játrech. Ty transportují cholesterol naopak zpět do jater.

Obrázek č. 2: Hladina cholesterolu

Zajímá vás, proč se LDL cholesterolu říká špatný cholesterol?

Nadměrné množství LDL cholesterolu způsobuje, že je cholesterol přítomen v krvi ve vysokém množství a dochází k jeho usazovaní ve stěnách cév. To pak způsobuje zúžení cév a ztrátu jejich pružnosti,což patří mezi hlavní příčiny srdečních a cévních onemocnění (obrázek 2).*
Doporučená hladina LDL cholesterolu u zdravých lidí je pod 130 mg/dl (3,4 mmol/l) 2
Za zmínku stojí, že velmi nízká hladina LDL cholesterolu také škodí zdraví. Objevte příčiny a důsledky nízké hladiny LDL cholesterolu.

Dobrý cholesterol

Na rozdíl od LDL jsou lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL) chudé na cholesterol a přenášejí cholesterol z různých tkání zpět do jater, odkud se žlučí dostává do střev a je vyloučen z těla. Lipoproteiny o vysoké hustotě odvádějí přebytečný cholesterol z krve do jater a zabraňují jeho hromadění ve stěnách cév, čímž chrání před kardiovaskulárními chorobami. Cholesterol, který je vázán na lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL cholesterol), se proto označuje jako dobrý cholesterol.
Doporučené hladiny HDL cholesterolu u zdravých lidí jsou: 40 mg/dl (1 mmol/l) u mužů a více než 50 mg/dl (1,3 mmol/l) u žen.2
Zajímá vás, jaká je vaše hladina cholesterolu? Zde si můžete udělat test.

Zlepšení hladin HDL cholesterolu

Následující činnosti vám mohou pomoci při zvýšení hladiny HDL cholesterolu:

Změna životního stylu: Změny životního stylu, jako je zvýšení fyzické aktivity, snížení hmotnosti a zanechání kouření.

Změny ve stravě: Nahrazení nasycených tuků a zejména trans tuků nenasycenými tuky má na hladinu HDL také pozitivní vliv.

Obrázek č. 3: Hladiny cholesterolu

ZDROJE

  1. Huff T, Jialal I. Physiology, Cholesterol. StatPearls: Treasure Island (FL) , 2019.
  2. InformedHealth.org.High cholesterol: Overview. 2013. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279318/. Accessed on: 28 March 2023.
  3. Povey K. Developing food products, which help consumers to lower their cholesterol level. In: Osborn S, Morley W, eds. Developing Food Products for Consumers with Specific Dietary Needs. Elsevier; 2016:173-199.
  4. Cox RA, García-Palmieri MR. Cholesterol, Triglycerides, and Associated Lipoproteins. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, (eds). Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edn. Boston: Butterworths,1990.
  5. März W, Kleber ME, Scharnagl H, et al. HDL cholesterol: Reappraisal of its clinical relevance. Clin Res Cardiol. 2017;106(9):663–675.

Cholesterol

Cholesterol hraje důležitou roli v produkci steroidních hormonů a vitaminu D. Je také součástí všech lidských buněk. Další informace o cholesterolu.

Přečtěte si více

Vysoký cholesterol a kardiovaskulární onemocnění

Vysoká hladina LDL cholesterolu může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Přečtěte si více