Vše, co potřebujete vědět o testu na cholesterol

Bylo vám doporučeno vyšetření cholesterolu v krvi a nevíte o něm nic bližšího? Nebo se chcete dozvědět více o krevních testech na cholesterol? Dál už nehledejte. Tento článek podrobně popisuje test na cholesterol.

Cholesterol hraje významnou roli v řadě tělesných procesů. Je nenahraditelný při stavbě buněčných membrán a nepostradatelný pro tvorbu steroidních hormonů, vitamínu D a žlučových kyselin a také pro zpracování tuků v těle. Protože je nerozpustný ve vodě, tělo jej transportuje krví ve formě tzv. lipoproteinových částic. Mezi hlavní lipoproteinové částice patří lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL), lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL) a lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (VLDL). Tyto lipoproteiny také pomáhají při transportu triglyceridů.1 Vysoká hladina cholesterolu, zejména LDL cholesterolu, zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a cévní mozkové příhody. K posouzení tohoto rizika vám lékař může doporučit vyšetření cholesterolu.

Co je to krevní test na stanovení hladiny cholesterolu?

Jedná se o krevní test, který měří hladinu různých typů cholesterolu a některých tuků v krvi.2

Kdo potřebuje test na cholesterol?

Lékař vás může požádat o vyšetření cholesterolu v rámci běžné prohlídky nebo kardiovaskulárního screeningu, pokud máte následující rizikové faktory:1,2

• Mužské pohlaví
• Kouření
• Kardiovaskulární onemocnění v rodinné anamnéze
• Obezita
• Málo pohybu
• Zdravotní potíže, jako je cukrovka a hypertenze
• Strava bohatá na nasycené tuky

Co se děje během testu?

Zdravotnický pracovník vám odebere krev z cévy na paži pomocí malé jehly. Malé množství krve se odebere do zkumavky nebo lahvičky.2

Přípravě před testem

Váš lékař vám většinou doporučí, abyste na test přišli nalačno.2

Interpretace krevního testu na cholesterol

Na základě zjištěných hodnot bude lékař interpretovat vaši hladinu cholesterolu jako normální, středně vysokou, vysokou nebo velmi vysokou (tabulka 1).1,3,4

Hladina LDL cholesterolu
Optimální Méně než 100 mg/dL (2,59 mmol/l)
Mírně zvýšená 100 - 129 mg/dL (2,59 - 3,34 mmol/l)
Hraniční 130 - 159 mg/dL (3,36 - 4,11 mmol/l
Vysoká 160 - 189 mg/dL (4,14 - 4,89 mmol/l)
Velmi vysoká více než 190 mg/dL (4,9 mmol/l)

Tabulka 1: Hladina LDL cholesterolu

Hladina HDL cholesterolu
Nízká Méně než 40 mg/dL (1,03 mmol)
Vysoká více nebo rovno 60 mg/dL (1,55 mmol/l)

Tabulka 2: Hladina HDL cholesterolu

Hladina triglyceridů nalačno
Normální Méně než 150 mg/dL (1,7 mmol/l)
Mírná hypertriglyceridemie 150 - 499 mg/dL (1,7 - 5,63 mmol/l)
Středně závažná hypertriglyceridemie 500 - 886 mg/dL (5,65 - 10 mmol/l)
Závažná hypertriglyceridemie více než 886 mg/dL (10 mmol/l)

Tabulka 3: Hladina triglyceridů nalačno

Krevní testy mohou zahrnovat také následující vyšetření cholesterolu:1,3,4

 • Ttriglyceridy: ne nalačno <2 mmol/L (175 mg/dL)
 • Celkový cholesterol: nižší než 5 mmol/l (190 mg/dL)
 • Non-HDL cholesterol: <145 mg/dl (3,8 mmol/l) a po jídle <145 mg/dl, popřípadě ne nalačno <3,9 mmol/l (150 mg/dL)
 • Apolipoprotein A1: >1,25 g/L (125 mg/dL)
 • Apolipoprotein B: <1,0 g/L (100 mg/dL)
 • Lipoprotein (a): <50 mg/dl
 • Vyšší hladiny cholesterolu, kromě HDL, mají negativní vliv na zdraví a zvyšují riziko srdečních onemocnění. Na druhou stranu vysoká nebo normální hladina HDL cholesterolu chrání před kardiovaskulárními chorobami.

  Získejte informace o doplňcích stravy pro kontrolu hladiny cholesterolu.

  Odhad rizika metabolického syndromu

  Na základě hladiny cholesterolu může váš lékař předpovědět riziko metabolického syndromu. Při odhadu rizika berou lékaři v úvahu následující skutečnosti: 3

  • Hladina HDL cholesterolu: méně než 40 mg/dl (1,0 mmol/l) u mužů a méně než 50 mg/dl (1,3 mmol/l) u žen
  • Triacylglyceroly: vyšší nebo rovné 150 mg/dl (1,7 mmol/l) nebo léky na zvýšenou hladinu triglyceridů (fibráty)
  • Hladina glukózy v krvi: vyšší nebo rovná 100 mg/dl (5,6 mmol/l) nebo na zvýšenou hladinu medikamentózní léčba zvýšené glukózy v krvi
  • Obezita: Pas je větší nebo rovný 102 cm u mužů nebo 88 cm u žen
  • Krevní tlak: vyšší nebo rovný 130/85 mmHg nebo medikamentózní léčba hypertenze

  Odhad rizika kardiovaskulárních onemocnění

  Kromě metabolického syndromu může hladina cholesterolu pomoci lékaři odhadnout riziko kardiovaskulárních příhod, jako je srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda (tabulka 2).5

  Tabulka 2: Riziko kardiovaskulárních příhod5

  Riziko

  Související faktory

  Velmi vysoké riziko

  • předchozí kardiovaskulární příhoda (angina pectoris, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda)
  • diabetes s poškozením orgánů (např. neuropatie, retinopatie) nebo trvání diabetu přes 20 let
  • závažné chronické onemocnění ledvin
  • riziko kardiovaskulárních příhod (SCORE) nad 10 %

  Vysoké riziko

  • triglyceridy >8 mmol/l, LDL cholesterol >4.9 mmol/l nebo tlak krve >180/110 mmHg
  • familiární hypercholesterolémie
  • diabetes bez poškození orgánů nebo trvání diabetu přes 10 let
  • středně závažné chronické onemocnění ledvin
  • riziko kardiovaskulárních příhod (SCORE) 5 - 10 %

  Střední riziko

  • mladí pacienti s diabetem (do 35 let s DM1, do 50 let s DM2) trvajícím méně než 10 let
  • riziko kardiovaskulárních příhod (SCORE) 1 - 5 %

  Mírné riziko

  • riziko kardiovaskulárních příhod (SCORE) pod 1 %

  Na základě vašeho pohlaví, věku, tlaku krve, hladiny cholesterolu, kouření a výše uvedených rizik je lékař schopen vypočítat vaše riziko kardiovaskulárních příhod. Riziko kardiovaskulární příhody během následujících 10 let může být hodnoceno následujícím způsobem: 3

  • Nízké riziko: méně než 1 %
  • Střední riziko: 1 - 5 %
  • Vysoké riziko: 5 - 10 %
  • Velmi vysoké riziko: nad 10 %

  Nyní, když víte, jak důležitá je hladina cholesterolu, poraďte se se svým lékařem o úpravě životního stylu, abyste předešli riziku metabolického syndromu nebo srdečního onemocnění.

ZDROJE

 1. InformedHealth.org. High cholesterol: Overview. 2013. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279318/. Accessed on: 28 March 2023.
 2. Medline plus. Cholesterol test. Available at: https://www.medlineplus.gov/lab-tests/cholesterol-levels/. Accessed on: 28 March 2023.
 3. Lee Y, Siddiqui WJ. Cholesterol Levels. StatPearls Publishing: Treasure Island (FL), 2019.
 4. EFLM. First EAS - EFLM consensus guideline on non-fasting lipid testing and reporting. Available at: https://www.eflm.eu/files/efcc/selection9IFCCeNewsJune2016%20.pdf. Accessed on: 28 March 2023.
 5. European Heart Journal. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Available at: https://www.academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz455/5556353. Accessed on: 28 March 2023.

Změny životního stylu

Změna jídelníčku a více pohybu v kombinaci s doplňkem stravy mohou společně přispět k udržení správné hladiny cholesterolu.

Přečtěte si více

Cholesterol

Cholesterol hraje důležitou roli v produkci steroidních hormonů a vitaminu D. Je také součástí všech lidských buněk. Další informace o cholesterolu.

Přečtěte si více