Konec s kouřením

Při kouření se z cigaret uvolňují různé chemické látky, které jsou zdraví škodlivé. Některé z nich mohou poškodit srdce a cévy. Přestat kouřit je pro zdraví vždy vysoce prospěšné, při vyšší hladině cholesterolu je však naprosto nezbytné. Přečtěte si více o tom, jak přestat kouřit, a o výhodách odvykání kouření.1

Vyšší hladina cholesterolu může způsobit zúžení cév, které přivádějí krev do srdce. Toto snížení krevního zásobení v konečném důsledku zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Při kouření se uvolňují toxické látky, z nichž více než polovina zůstává v těle a ovlivňuje různé orgány. Negativně ovlivňuje hladinu tuků (zejména HDL cholesterolu) a dále zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Přestat kouřit je tedy jednou z nejdůležitějších změn životního stylu pro snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Mezi další změny životního stylu patří vyhýbání se konzumaci alkoholu, cvičení a úprava stravy.1

Proč byste měli přestat kouřit?

Kouření zvyšuje srdeční frekvenci a výrazně urychluje rozvoj aterosklerózy. Zvyšuje také riziko vzniku krevních sraženin a celkově tak negativně ovlivňuje riziko všech kardiovaskulárních onemocnění.2,3,4

Kouření je hlavní příčinou srdečních onemocnění a souvisejících komplikací, kterým lze předcházet. Kouření může:2

 • zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění dvoj- až čtyřnásobně,
 • zvýšit riziko úmrtí na srdeční poruchy o 70 %,
 • představovat predispozici k různým dalším onemocněním, jako je rakovina a nemoci dýchacích cest.

Všechna výše uvedená rizika se ve větší míře zvyšují při vysoké hladině cholesterolu, cukrovce nebo vysokém krevním tlaku.

Zanechání kouření zvyšuje hladinu HDL cholesterolu, který chrání před kardiovaskulárními chorobami, a tím předchází riziku cévní mozkové příhody a infarktu.2

Další výhody zanechání kouření

Mezi další výhody zanechání kouření patří:1

 • zlepšený krevní tlak,
 • lepší funkce plic,
 • zlepšený krevní oběh,
 • pocit pohody ze zlepšené hladiny kyslíku v těle,
 • nižší riziko některých druhů rakoviny.

Jak přestat kouřit

Neexistuje univerzální přístup pro všechny, kteří se rozhodnou přestat kouřit. U někoho zabere síla vůle a odhodlání, zatímco jiní mohou potřebovat farmakologickou nebo psychologickou pomoc.1

Než přestanete kouřit, měli byste si uvědomit následující:1

 • snažte se přestat kouřit ve fázi relativně bez stresu,
 • když přestanete kouřit, musíte zvýšit příjem tekutin,
 • zaměřte se na výhody odvykání kouření,
 • přijmout pomoc od někoho, kdo se snaží přestat s kouřením nebo již přestal,
 • připravte se na to, že vaše tělesná hmotnost může po skončení kouření stoupnout.

ZDROJE

 1. The European Society of Cardiology. The European Cook Book. Available at: http://assets.escardio.org/Assets/Presentations/OTHER2010/ESC-Cookbook/esc-cookbook.pdf. Accessed on: 28 March 2023.
 2. Lakier JB. Smoking and cardiovascular disease. Am J Med. 1992;93(1A):8S–12S.
 3. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2019;pii:ehz455.
 4. Šťastný B a kol. LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ORDINACI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE. Novelizace 2022. ISBN: 978-80-88280-36-1

Co způsobuje vysokou hladinu cholesterolu

Hladinu cholesterolu mohou ovlivňovat různé faktory, například životní styl a zdravotní stav.

Přečtěte si více

Vysoký cholesterol a kardiovaskulární onemocnění

Vysoká hladina LDL cholesterolu může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Přečtěte si více